Behandelvormen

Bekkenklachten zijn klachten in/ rond het bekken en de lage rug. Hieronder verstaan we klachten vanuit het schaambeen(=symfyse) en de achterste bekken (=SI-)gewrichten, maar ook vanuit de lage rug (=LWK)/ heupen. Deze klachten kunnen uitstralen in de buik en benen.

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor U betekenen?
1.Uitzoeken waar de klacht vandaan komt :
Er wordt een uitgebreide intake gedaan om meer te weten te komen over Uw klachten.
Hoe lang/ wanneer/ waardoor zijn de klachten ontstaan en wat zijn Uw verwachtingen van de bekkenfysiotherapie. Als dit duidelijk is, gaan we verder.
2.Bekkenfysiotherapeutisch onderzoek uitvoeren:
Eerst wordt Uw houding bekeken. Daarna wordt de beweeglijkheid/ stabiliteit in de bekkenregio/lage rug/ heupen getest. Hiervoor gebruikt de bekkenfysiotherapeut algemene en specifieke testen. Hiermee kan een behandelplan worden opgesteld.
3.Samen met U een geschikt behandelplan opstellen:
U krijgt uitleg over Uw klachtenbeeld, prognose en behandelmogelijkheden. Hieruit volgt een behandelvoorstel dat met U besproken wordt. Afhankelijk van Uw mogelijkheden wordt een therapie gestart. Deze kan tussentijds geevalueerd en zo nodig aangepast worden. De behandelmogelijkheden zijn divers.
4.Begeleiding bij en keuze van de oefeningen:
Er zijn veel verschillende oefeningen mogelijk. De bekkenfysiotherapeut kiest oefeningen die speciaal voor U belangrijk zijn. Deze keuze hangt af van Uw huidige mogelijkheden. Uw wensen op het gebied van werk, sport, hobby, thuis zijn bepalende faktoren.
Er zijn basisoefeningen van de “diepe dwarse buikspieren” die we U sowieso aanleren.Daarmee kunt U de bekkenregio stabiliseren, waardoor bewegen minder pijnlijk/aangenamer/ beter verloopt.
Er kan gebruik gemaakt worden van oa. dynabands, gewichtjes, haltertjes. Als de basisbeginselen van het stabiliseren in orde zijn, kan fitness apparatuur soms een leuke aanvulling/ mogelijkheid zijn.
Vraag eerst of dit mogelijk is binnen de gekozen praktijk. Houdingsadviezen zijn erg belangrijk en verdienen daarom altijd aparte aandacht in de behandeling.
5.Geven van houdingsadviezen voor werk/prive/hobby/sport:
Een goede houding is vaak nodig om dagelijkse aktiviteiten te kunnen volhouden/ uitvoeren. Houdingen zijn in het algemeen belangrijk om klachten te voorkomen in allerlei gebieden van het lichaam. Bij bekkenklachten treden vaak specifieke klachten op, die U erg veel hinder/ handicap kunnen geven in de dagelijkse bezigheden. Deze problemen kunnen we met U bespreken en vaak oplossen door gerichte oefeningen/ aanpassingen.
Alle vragen en problemen bij bekkenklachten kunt U met ons bespreken. Ook als U hulpmiddelen nodig is advies bij ons mogelijk.
6.Adviezen geven voor gebruik/toepassen/aanschaffen van hulpmiddelen:
Er zijn veel verschillende hulpmiddelen op de markt.U kunt bij ons hierover informatie en advies krijgen. Zo’n aanpassing/ hulpmiddel dient U te beschouwen als een ondersteuning van de bekkenfysiotherapie. De bekkenband (in vele soorten en maten) is soms een optie en kan in overleg aangeschaft worden. Tapen van lage rug/ bekken , een aangepast kussen of rugsteun , krukken, zijn ook voorbeelden van hulpmiddelen.

De frequentie en duur van de bekkenfysiotherapie bij bekkenklachten worden in onderling overleg en afhankelijk van de klacht vastgesteld.